Về ngăn chặn 232,66 ha đất của Công ty CP địa ốc Hồng Phát: Cần thu hồi Quyết định số 07, để chủ đầu tư thoát cảnh “một cổ hai tròng”!

Hơn 2 năm qua, Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi đã có nhiều bài điều tra, phản ánh liên quan đến Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An hai lần ra lệnh ngăn chặn toàn bộ 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng 232,66 ha đất của Công ty Cổ phần địa ốc Hồng Phát (Công ty Hồng Phát). Việc ngăn chặn này thể hiện dấu hiệu trái luật, gây hậu quả khiến chủ đầu tư lâm cảnh “một cổ hai tròng”, số tiền thiệt hại đã hơn 857 tỉ đồng và vẫn chưa dừng lại, …

Trang 1

Văn bản số 17/CV-TCNCT ngày 1/2/2021 của Tạp chí Người cao tuổi gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Kiến nghị mới nhất gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Tính đến nay, tranh chấp Dự án Khu dân cư cao cấp, trường đua ngựa và Câu lạc bộ đua ngựa (Dự án) tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, giữa Chủ đầu tư là Công ty Hồng Phát với đối tác là China Policy Limited (Công ty CPL) đã bước sang năm thứ 13! Ngần ấy thời gian, Công ty Hồng Phát gửi hàng trăm đơn, riêng năm 2020 có hơn 20 đơn kiến nghị, kêu cứu, …

Tiếp nhận đơn của Công ty Hồng Phát, Tạp chí Người cao tuổi có nhiều văn bản gửi Bộ Tư pháp nhưng chưa nhận được phản hồi theo quy định. Ngày 1/2/2021, Tạp chí Người cao tuổi tiếp tục có văn bản số 17/CV-TCNCT, gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nêu rõ: Vụ tranh chấp đã được nhiều cơ quan báo chí, trong đó có Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí điện tử Ngày mới có nhiều bài phản ánh và công văn gửi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ, ngành và nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền, bao gồm cả Bộ Tư pháp.

Ngày 14/10/2020, Tạp chí Người cao tuổi có Văn bản số 137/CV-TCNCT “V/v giải quyết đơn kiến nghị khẩn cấp của bà Trần Thị Việt Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hồng Phát”, chuyển đơn kèm theo hồ sơ tài liệu của Công ty Hồng phát đến Quý lãnh đạo Bộ Tư pháp, xem xét, giải quyết nguyện vọng của người cao tuổi, bà Trần Thị Việt Thanh.

Ngày 30/11/2020, Cục THADS tỉnh Long An tổ chức cuộc họp thi hành Phán quyết Trọng tài (PQTT) số 29/12 ngày 25/4/2013. Tham dự có đại diện Công ty Hồng Phát, Công ty CPL, Viện KSND tỉnh Long An… Sau cuộc họp này, ngày 4/1/2021, Tạp chí Người cao tuổi đăng bài: “Việc ngăn chặn 232,66 ha đất của Công ty Hồng Phát: Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, càng kéo dài sẽ rất khó khắc phục!” (https://ngaymoionline.com.vn/hau-qua-dac-biet-nghiem-trong-cang-keo-dai-se-rat-kho-khac-phuc-21021.html), phản ánh: Quyết định số 07/QĐ-CTHADS ngày 18/12/2018 của Cục THADS tỉnh Long An (Quyết định số 07), về việc ngăn chặn chuyển dịch đối với 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng 232,66 ha đất của Công ty Hồng Phát, có dấu hiệu thể hiện trái pháp luật. Bởi PQTT không giải quyết tranh chấp về tài sản, nên PQTT hoàn toàn không có nội dung nào yêu cầu ngăn chặn 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát. Mặt khác, theo quy định, việc thành lập Công ty Liên doanh phải do ý chí tự nguyện của Công ty Hồng Phát và Công ty CPL, không ai được làm thay. Đây cũng là quan điểm của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 123/BC-BTP ngày 4/6/2018; của Tổng cục THADS tại Văn bản số 4341/TCTHADS-NV1 ngày 26/11/2018 và của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An tại Văn bản số 458/CV-CTHADS ngày 5/10/2018. Chấp hành viên Đặng Hoàng Yên đã xác định rõ điều này, nhưng lấy lý do thực hiện PQTT, lập Công ty Liên doanh để ra Quyết định số 07 ngăn chặn 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát là không có căn cứ, là thể hiện trái pháp luật.

Văn bản số 4341/TCTHADS-NV1 ngày 26/11/2018 của Tổng cục THADS, khẳng định: “Không có căn cứ để cưỡng chế kê biên tài sản đối với 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát; yêu cầu Cục THADS tỉnh Long An chấm dứt thực hiện nội dung Công văn số 525/CV-CTHADS ngày 18/9/2017 của Cục THADS tỉnh Long An ban hành, ngăn chặn 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát. Từ chỉ đạo của Tổng cục THADS, ngày 29/11/2018, Cục THADS tỉnh Long An ra Văn bản số 682/CV-CTHADS “chấm dứt hiệu lực Công văn số 525/CV-CTHADS”, vì không có căn cứ pháp lý và cơ sở thực tế, trái quy định pháp luật.

Trang 1

Văn bản số 4341/TCTHADS-NV1 ngày 26/11/2018 của Tổng cục THADS

Phần đất 232,66ha thuộc quyền sử dụng hợp pháp và duy nhất của Công ty Hồng Phát, được pháp luật công nhận. Quyết định 07 ngăn chặn 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là thể hiện trực tiếp xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của Công ty Hồng Phát được bảo vệ bởi Hiến pháp, Luật Đất đai, Luật Đầu tư cùng các quy định pháp luật khác có liên quan.

Thực tế, Quyết định số 07 đã chặn nguồn huy động vốn của Chủ đầu tư để tiếp tục thực hiện Dự án, dẫn đến Dự án quy mô nghìn tỉ rơi vào bế tắc, đẩy Công ty Hồng Phát đến chỗ phá sản do gánh chịu nhiều thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Quyết định số 07 còn thể hiện làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư, gây lãng phí nguồn tài nguyên, cản trở sự phát triển của tỉnh Long An…

Do đó, việc Công ty Hồng Phát kiến nghị chấm dứt hiệu lực đối với Quyết định số 07, để giúp Hồng Phát góp vốn bằng giá trị 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào Công ty Liên doanh là hoàn toàn có cơ sở. Trường hợp, tiếp tục duy trì Quyết định số 07, thì nhất thiết phải có hướng xử lý tiếp theo đối với 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát, tránh để kéo dài gây hậu quả không thể khắc phục.

Từ các lẽ trên, Tạp chí Người cao tuổi tiếp tục kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, giải quyết giải quyết nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi là bà Trần Thị Việt Thanh kiến nghị chấm dứt hiệu lực đối với Quyết định số 07, để Công ty Hồng Phát góp vốn bằng giá trị 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào Công ty Liên doanh, làm cơ sở để thực hiện PQTT.

Ngoài hai Văn bản số 17/CV-TCNCT và số 137/CV-TCNCT vừa nêu trên, Tạp chí Người cao tuổi còn có Công văn số 10/CV-TCNCT ngày 10/4/2020, Công văn số 104/CV-TCNCT ngày 28/8/2020 gửi các cơ quan hữu quan kiến nghị xử lý đơn của Công ty Hồng Phát, nhằm giải cứu cho doanh nghiệp đã và đang phải chịu cảnh “một cổ hai tròng”: Vừa bị Cục THADS tỉnh Long An ngăn chặn toàn bộ 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vừa bị UBND tỉnh Long An buộc tạm ngưng triển khai Dự án và tạm dừng thực hiện các Hợp đồng đã kí kết với các đối tác từ ngày 13/11/2019.

Nhiều cơ quan kiến nghị giải quyết tháo gỡ khó khăn của Công ty Hồng Phát

Ngày 21/1/2019, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Công Hồng ký Văn bản số 1718/UBTP14, đề nghị UBND tỉnh Long An xem xét, giải quyết đơn của Công ty Hồng Phát yêu cầu hủy bỏ việc ngăn chặn giao dịch đối với 13 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Công văn số 682/CV-CTHADS ngày 29/11/2018 của Cục THADS tỉnh Long An, để Công ty được thực hiện quyền được huy động vốn đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật, nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện Dự án đúng tiến độ, trán thiệt hại về uy tín và kính tế của Công ty.

Văn bản số 1718/UBTP14 ngày 21/1/2019 của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Công Hồng ký, gửi UBND tỉnh Long An.

Tiếp nhận, nghiên cứu Công văn số 10/CV-TCNCT ngày 10/4/2020 của Tạp chí Người cao tuổi, nhiều cơ quan đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, giải quyết cho Công ty Hồng Phát theo quy định của pháp luật. Cụ thể, như Văn bản số 374/VPCTN-PL ngày 24/4/2020 của Văn phòng Chủ tịch nước; Văn bản số 128/BDN ngày 24/4/2020 của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Văn bản số 1133/TB-X05-P6 ngày 29/4/2020 của Bộ Công an…

Văn bản số 374/VPCTN-PL ngày 24/4/2020 của Văn phòng Chủ tịch nước

Trước đó, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội đã tiếp nhận đơn kêu cứu của Công ty Hồng Phát. Qua xem xét, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Công Hồng ký văn bản gửi UBND tỉnh Long An, nêu rõ: “Công ty Hồng Phát đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Long An hủy bỏ việc ngăn chặn đối với 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Cục THADS tỉnh Long An để doanh nghiệp được thực hiện quyền huy động vốn đầu tư dự án theo quy định của pháp luật, nhằm tháo gỡ khó khăn, tránh thiệt hại về uy tín và kinh tế của công ty. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị UBND tỉnh Long An xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả giải quyết đến Ủy ban Tư pháp của Quốc hội”.

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đưa vụ việc ra nghị trường 

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội, gửi văn bản đến Thủ trướng Chính phủ và đưa vụ việc ra công khai ở diễn đàn Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng

Trả lời báo chí, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho biết, ông đã theo dõi và biết tranh chấp được nhiều cơ quan báo, đài phản ánh. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có chỉ đạo, nhiều cơ quan hữu trách từ địa phương đến Trung ương vào cuộc, xử lý. Vụ việc gây thiệt hại cho Công ty Hồng Phát, làm thiệt hại cho tỉnh Long An và nền kinh tế đất nước. Sau khi nhận được đơn kèm hồ sơ của Công ty Hồng Phát kiến nghị một số vấn đề bức xúc, trong đó có việc Cục THADS tỉnh Long An nhiều lần ngăn chặn 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng với 232,66 ha đất, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đã tìm hiểu, ghi nhận thực tế, sau đó chuyển kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ ngày 16/8/2019 để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/8/2019, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 7832/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, giao Bộ Tư pháp xem xét và có văn bản trả lời ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng. Ngày 18/11/2019, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh kí văn bản trả lời ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, nội dung: “… Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ Tư pháp đã tích cực phối hợp với Viện KSND Tối cao, UBND tỉnh Long An và các cơ quan, đơn vị có liên quan tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi PQTT. Tuy nhiên, đến nay việc thi hành án chưa có kết quả là do nguyên nhân từ các bên chưa thống nhất việc thành lập Công ty Liên doanh. Theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật khác có liên quan, việc thành lập Công ty liên doanh phải do ý chí tự nguyện của các bên đương sự, còn cơ quan, tổ chức, cá nhân khác kể cả Cơ quan THADS không thể thực hiện thay. Liên quan đến đơn khiếu nại, tố cáo của Công ty Hồng Phát về việc Cục THADS tỉnh Long An ban hành Quyết định số 07, Bộ Tư pháp đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh xem xét, giải quyết. Khi có quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bộ Tư pháp sẽ thông tin tới ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng”.

Về ngăn chặn 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nêu quan điểm: Theo yêu cầu của Công ty CPL, Cục THADS tỉnh Long An lấy lý do thi hành PQTT, ra Công văn số 525/CTHA ngày 18/9/2017 ngăn chặn toàn bộ 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát. Đến ngày 29/11/2018, lại ban hành Văn bản số 682/CV-CTHADS “chấm dứt hiệu lực Công văn số 525/CTHA ngày 18/9/2017 kể từ ngày 29/11/2018”. Nhưng ngay sau đó, Cục THADS tỉnh Long An tái lập việc ngăn chặn bằng Quyết định số 07 ngày 18/12/2018. Đây là việc thi hành án kiểu “sáng ngăn, chiều gỡ, hôm sau trở ngược tạm dừng”, thể hiện rõ sự lúng túng, bất nhất. Không chỉ là nhận thức, là thể hiện năng lực chuyên môn yếu kém, mà đằng sau đó theo dư luận là thể hiện dấu hiệu khuất tất.

Văn bản số 525/CTHA ngày 18/9/2017 của Cục THADS tỉnh Long An lấy lý do thi hành PQTT, ngăn chặn toàn bộ 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát.

Trang 1

Văn bản số 682/CV-CTHADS ngày 29/11/2018, về chấm dứt hiệu lực công văn số 525/CTHA ngày 18/9/2017 của Cục THADS tỉnh Long An.

Trang 1

Quyết định 07/QĐ-CTHADS ngày 18/12/2018, tái lập việc ngăn chặn đối với toàn bộ 13 quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát

Công ty Hồng Phát và Công ty CPL ký “Thỏa thuận khung” ngày 1/6/2007, thành lập Công ty Liên doanh để thực hiện Dự án theo tỷ lệ Hồng Phát góp 30% bằng quyền sử dụng đất, Công ty CPL góp 70% bằng tiền mặt. Quá trình hợp tác xảy ra tranh chấp, Công ty CPL khởi kiện, được Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam – VIAC, ra PQTT, yêu cầu hai bên tiếp tục thực hiện Thỏa thuận khung, đàm phán, thỏa thuận, kí kết hợp đồng, để lập Công ty Liên doanh. Như vậy, vụ tranh chấp đã được đưa ra giải quyết theo thủ tục trọng tài. Cái chính là PQTT không có nội dung nào về yêu cầu xử lý về tài sản; không quy định cho phép ai được kê biên ngăn chặn chuyển dịch đối với bất kỳ loại tài sản nào của Công ty Hồng Phát, nhưng Cục THADS tỉnh Long An lại ngăn chặn tài sản là 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát. Như vậy, rõ ràng việc ban hành Quyết định số 07, là thể hiện việc làm trái TQTT; là một kiểu “đắp đập, be bờ” ngăn “dòng chảy” của sản xuất kinh doanh đúng pháp luật.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh: “Quyết định số 07 không chỉ đi ngược lại chỉ đạo của Tổng cục THADS, mà còn trái với kết luận của Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng; thể hiện sự không nghiêm, tạo ra tiền lệ xấu, gây suy giảm lòng tin của một số người dân đối với các cơ quan thực thi pháp luật. Về hình thức, 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tài sản của Công ty Hồng Phát, nhưng trên bình diện khác, đó là của cải, là tư liệu sản xuất của xã hội. Việc cản trở giao dịch đối với 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tài sản của Công ty Hồng Phát, đang gây ra lãng phí của cải và làm tổn hại rất lớn cho doanh nghiệp, ngăn trở động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Long An nói riêng và cả nước nói chung. Nếu xác định rõ và có kết luận cơ quan THADS ra quyết định xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, gây ra thiệt hại về vật chất, tinh thần thì phải bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước. Nhân đây, xin viện dẫn vụ án được xét xử ngày 18/9/2019, tại tỉnh Bình Định là một minh chứng. Không chỉ Chấp hành viên nhận mức án 9 năm tù giam, mà Cục THADS tỉnh Bình Định còn bị tòa buộc phải bồi thường hơn 55 tỉ đồng cho doanh nghiệp. Đây là bài học đắt giá cho các cơ quan THADS”.

Dấu hiệu trái pháp luật của Quyết định số 07 đã thể hiện rành rành, nhưng đã không được xem xét, giải quyết, mà trái lại chủ đầu tư Dự án tiếp tục bị “bao vây”, “cấm vận”, gánh chịu thiệt hại chồng chất. Chia sẻ bức xúc với doanh nghiệp, trước diễn đàn Quốc hội ngày 15/6/2020 (Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14), ĐHQH Lưu Bình Nhưỡng “đề nghị Chính phủ tìm mọi biện pháp hỗ trợ tối đa những doanh nghiệp khốn khổ hơn chục năm nay; đầu tư xong bây giờ đứng chết nhăn răng ở giữa đường! Lấy ví dụ như trường hợp Công ty Hồng Phát ở Long An, tôi theo dõi trường hợp này đến bây giờ quả thật là họ rất đau lòng…”.

Những con số thiệt hại “biết nói”

Đến thời điểm hiện tại, Công ty Hồng Phát vẫn đang phải chịu cảnh “một cổ hai tròng”. Trong đó, Cục THADS tỉnh Long An ra lệnh ngăn chặn toàn bộ 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngày 18/9/2017 kéo dài đến nay, đã hơn 40 tháng. UBND tỉnh Long An buộc tạm ngưng triển khai Dự án và tạm dừng thực hiện các Hợp đồng đã kí kết với các đối tác từ ngày 13/11/2019 đến nay đã hơn 15 tháng. Hậu quả của hai lệnh này, đang thể hiện khiến cho Dự án nghìn tỉ bị tê liệt và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đại diện chủ đầu trình bày: Tính đến nay, Công ty Hồng Phát đã đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng vào Dự án. Trong số này, có 300 tỉ đồng, công ty huy động đầu năm 2017 bằng hình thức vay ngắn hạn (3 tháng) bên ngoài với lãi suất 1,25%/tháng. Số tiền này, Công ty sử dụng 210 tỉ đồng nộp cho tỉnh Long An để ký quỹ đảm bảo tiếp tục triển khai Dự án (tháng 3/2017 nộp 50 tỉ, tháng 5/2017 nộp 160 tỉ); 90 tỉ còn lại để chi trả cho các đối tác thực hiện Dự án theo Hợp đồng cũng như phục vụ cho các hoạt động của Công ty.

Công ty Hồng Phát đã hoàn tất hồ sơ thế chấp 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng 232,66ha đất và ngân hàng đã thẩm định tháng 4/2017, duyệt cho vay trong hạn mức và giải ngân theo tiến độ triển khai Dự án, bước đầu là 1.000 tỉ đồng. Công ty sử dụng số tiền này vào các khoản chi lớn như hoàn trả 300 tỉ đồng vay ngắn hạn lãi suất cao; bồi thường phần đất còn lại của Dự án giai đoạn I (được phê duyệt 312ha, đã đền bù và cấp giấy chứng nhận 232,66ha) là 79,34ha.

Do bị Cục THADS tỉnh Long An ra lệnh ngăn chặn toàn 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên khoản nợ 300 tỉ đồng kéo dài đến nay, với lãi suất mà công ty phải trả là 15%/năm, trong khi lãi suất ngân hàng cho vay giai đoạn từ năm 2017 đến 2021 dao động ở mức 7,5 – 9%/năm. Với mức chênh lệch lãi, Công ty Hồng Phát gánh thiệt hại hơn 87 tỉ đồng.

Về bồi thường đất, nếu được ngân hàng giải ngân năm 2017, Công ty Hồng Phát có đủ tiền để tổ chức thương lượng với các hộ dân có đất bị thu hồi với giá do UBND tỉnh Long An phê duyệt là 900 triệu đồng/ha, cộng thêm hỗ trợ khoảng100 triệu đồng/ha, thành 1 tỉ đồng. Do bị Cục THADS tỉnh Long An ngăn chặn nên đến cuối năm 2019, Công ty mới tiến hành bồi thường, giá đất thời điểm này tăng lên 2,53 tỉ đồng/ha. Giá đất cũng “nóng” theo thị trường bất động sản, giữa năm 2020, người dân yêu cầu bồi thường lên đến 12 tỉ đồng/ha.

Trong số 79,34ha, Công ty Hồng Phát đã bồi thường được 11,77ha, giá 2,6 tỉ đồng/ha. Với giá này, Công ty mất trắng gần 20 tỉ đồng. Diện tích còn lại 67,57ha, với giá bồi thường 12 tỉ/ha, công ty tiếp tục móc hầu bao chi thêm gần 750 tỉ đồng.

Như vậy, chỉ riêng hai khoản lãi suất và bồi thường về đất, thiệt hại do Cục THADS tỉnh Long An ngăn chặn gây ra cho Công ty Hồng Phát hơn 857 tỉ đồng.

Về thiệt hại do Chủ tịch UBND tỉnh Long An buộc tạm dừng triển khai thực hiện Dự án, Công ty Hồng Phát đã nêu rõ trong nhiều đơn kiến nghị. Cập nhật đến ngày 13/2/2021, thiệt hại mà Công ty Hồng Phát phải gánh chịu từ lệnh này hơn 10,9 tỉ đồng, trong đó có hơn 4 tỉ đồng tiền bị phạt do ngưng thi công theo các Hợp đồng đã ký kết với nhiều đối tác.

Quá dễ nhận thấy, thiệt hại gây ra cho Công ty Hồng Phát sẽ còn tăng cao, dẫn đến hậu quả không thể khắc phục nếu Cục THADS tỉnh Long An không “tỉnh ngộ” và Chủ tịch UBND tỉnh Long An tiếp tục duy trì mệnh lệnh hành chính thể hiện trái pháp luật …

Theo dõi sát vụ tranh chấp, Luật sư Trần Hải Đức, Văn phòng Luật sư Trần Hải Đức, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, nêu quan điểm: Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Tiến sĩ luật, Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Năm 2017, Cục THADS tỉnh Long An ra lệnh ngăn chặn giao dịch 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát với lý do là để thi hành PQTT. Trong khi đó, phần nội dung Quyết định của PQTT chỉ đề cập đến việc thành lập Công ty Liên doanh giữa Hồng Phát và Công ty CPL, không hề giải quyết đến tài sản của các bên. Việc ngăn chặn nói trên là hành vi thể hiện trái quy định pháp luật; bởi ngăn chặn, kê biên là một trong các biện pháp để cưỡng chế thi hành án được quy định tại Điều 71 Luật THADS. Như vậy Cục THADS tỉnh Long An ngăn chặn kê biên 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát nhằm mục đích gì? Theo quy định của Luật THADS sau khi ngăn chặn kê biên, Cơ quan THADS phải tiến hành định giá tài sản kê biên, bán tài sản đã kê biên. Làm như thế thì trái với PQTT”.

Luât sư Trần Hải Đức (đứng)

Cần thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 07, để chủ đầu tư thoát cảnh “một cổ hai tròng”!

Rõ ràng, việc ban hành Quyết định số 07 nhằm ngăn chặn kê biên 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát từ năm 2017 đến nay, đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản của Công ty Hồng Phát. Trong khi tại Văn bản số 123/BC-BTP, ngày 4/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xác định rõ (trích nguyên văn):“Không có cơ sở để áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản theo Điều 71 của Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014. Theo quy định của Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì sau khi kê biên, Cơ quan THADS phải áp dụng các biện pháp tiếp theo để xử lý tài sản như: Thẩm định giá, bán đấu giá, giao tài sản… Trường hợp, Cơ quan THADS tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản của Công ty Hồng Phát thì không đúng theo nội dung PQTT”. Văn bản số 123/BC-BTP đã kết luận rành rành như thế nhưng ông Đặng Hoàng Yên, Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Long An bất chất quy định của Luật THADS“qua mặt” Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ký Quyết định 07 ngăn chặn toàn bộ 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là tài sản hợp pháp của Công ty Hồng Phát… Đây là cơ sở để công luận đặt ra vấn đề Cục THADS tỉnh Long An cần thu hồi, hủy bỏ Quyết định 07, để chủ đầu tư thoát cảnh “một cổ hai tròng”; để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, Công ty Hồng Phát.

Trang 1

Văn bản 123/BC-BTP ngày 4/6/2018 của Bộ Tư pháp khẳng định: Không có cơ sở để áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản của Công ty Hồng Phát.

(Theo link nguồn: https://ngaymoionline.com.vn/ve-ngan-chan-23266-ha-dat-cua-cong-ty-cp-dia-oc-hong-phat-can-thu-hoi-quyet-dinh-so-07-de-chu-dau-tu-thoat-canh-mot-co-hai-trong-22375.html)

Ford Ranger

TIN NỔI BẬT KHÁC

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

TIN MỚI NHẤT

spot_img