Lương y Phan Thanh Xuân – PCTYHCT Phan Sanh Đường: Trao sức khỏe, trọn niềm tin

Giữa làn sóng Covid-19, ở tỉnh Long An có một vị lương y vẫn âm thầm miệt mài điều trị bệnh cho bệnh nhân hậu nhiễm, cứu người giúp đời. Đoàn Phóng Viên  chúng tôi đã theo dõi rất nhiều năm qua quá trình hiệu quả làm việc. Rồi hôm nay chúng tôi đến trực … Continue reading Lương y Phan Thanh Xuân – PCTYHCT Phan Sanh Đường: Trao sức khỏe, trọn niềm tin